verlaging CO2
logo-light

Alternatieven voor gasverwarming: 5 voorbeelden

Om klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen en de opwarming van de aarde te beperken zijn er alternatieven voor gasverwarming nodig. Het alternatief voor gas is duurzame energie. Denk aan energie uit wind, zon, water, snoeihout en restwarmte uit de industrie.

Eerder schreven we al over 4 alternatieve energiebronnen die ervoor zorgen dat we in Nederland sneller van fossiele brandstoffen af kunnen, in deze blog zetten we nog 5 voorbeelden van alternatieven voor gasverwarming op een rijtje.

Windenergie

Windenergie is al één van de meest ingezette alternatieve energiebronnen ter wereld. Windenergie kan ook ingezet worden als alternatief voor gasverwarming. Dit kan echter wel alleen in een bijzondere vorm. Wind produceert namelijk geen warmte, maar alleen elektriciteit. Die elektriciteit kan vervolgens wel omgezet worden naar warmte in bijvoorbeeld hybride installaties. Deze installaties gebruiken windenergie, zonne-energie en lokale biobrandstoffen en kunnen wijken op korte termijn voorzien van duurzame warmte.

Zonnewarmte

Net als windenergie wordt zonnewarmte al veel ingezet als alternatief voor gasverwarming. We zien steeds meer zonnepanelen, zowel bij particulieren als op zakelijke panden en op zonneparken. Zowel het aanbod als de vraag naar zonnepanelen is de afgelopen jaren flink gestegen en de aanschaf wordt elk jaar makkelijker. Met zonnewarmte kan elektriciteit opgewekt worden en de directe warmte van de zon kan gebruikt worden om te verwarmen. Voor zowel windenergie als zonnewarmte geldt dat deze vormen wel het elektriciteitsnet gebruiken, als de elektrische energie niet op het moment van opwekken ook ter plekke kan worden gebruikt. Hierdoor ontstaat een extra belasting van het elektriciteitsnet.

Restwarmte

Met restwarmte wordt de warmte bedoeld die vrijkomt bij (industriële) processen en niet opnieuw in het proces gebruikt wordt. Voorbeelden van zulke processen zijn bijvoorbeeld datacenters, vrieshuizen en fabrieken. Op dit moment lozen veel van deze bedrijven hun warmte aan oppervlaktewater en in de lucht, of wordt de warmte eerst nog terug gekoeld en dat kost dan ook weer extra energie. De restwarmte kan echter ook ingezet worden als alternatief voor gasverwarming. De warmte wordt in dat geval optimaal benut als groene warmtebron in warmtenetten.

industrie-warmenet

Waterstof

Waterstof is een veelbelovende energiebron. Waterstof is een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. De eerste auto’s en bussen rijden al op waterstof. Momenteel wordt voornamelijk grijze, en dus niet volledig duurzame, waterstof geproduceerd. Door innovatie kan restwarmte die vrijkomt bij de productie van groene waterstof naar verwachting in de toekomst gebruikt worden als bron van een warmtenet. Dat maakt waterstof een veelbelovende potentiële bron ter vervanging van gasverwarming.

Kernenergie als alternatief voor gasverwarming

Kernenergie is een complexe en omstreden energiebron. En eigenlijk is het geen directe warmtebron. Kernenergie wordt gebruikt om elektriciteit te genereren op grote schaal. De duurzame warmte die wordt opgewekt kan ingezet worden voor het gebruik van een warmtepomp in een warmtenet. En ook de restwarmte die hierbij vrijkomt kan worden opgevangen en ingezet worden als alternatief voor gasverwarming.

Daarentegen is er innovatie nodig om het kernafval – dat vrijkomt bij de productie van kernenergie – veilig af te breken. Daarom zal kernenergie in de nabije toekomst waarschijnlijk niet als alternatief voor gasverwarming ingezet worden.

alternatief-gasverwarming

Alternatieven voor gasverwarming in warmtenetten

Innovaties versnellen de energietransitie. De aarde vraagt om een snelle en efficiënte verduurzaming. Door te innoveren op gebied van duurzame energie kunnen we de energietransitie versnellen. Energie voor Elkaar realiseert slimme groene warmtenetten die op verschillende duurzame bronnen aangesloten kunnen worden. Van wind en zon tot restwarmte en waterstof. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.